วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แบบฝึกหัดเรื่องลิมิต ข้อ 1-10

1.
2.
3.
4.
5.
6. =
=
=
7.

ไม่มีความคิดเห็น: